EXAMINATION SCHEDULE

Examination schedule(Junior)

                Examination Schedule 2022-2023

Exam

Date From

Classes

WS-1/UT-1

July'-22

Class I, II

Pre-Mid/ UT-1

July'-22

Class III to V

Mid Term/I Term

Sep'-22

Class I to V

Post Mid/UT-2/WS-2

Dec'-22

Class I to V

Final

Mar'23

Class I to V

 

                                                                                                          Examination schedule(Senior)

Examination Schedule 2022-2023

Exam

Date From

Classes

WS-1/UT-1

July'-22

 XII Sc. and Com.

Pre-Mid/ UT-1

July'-22

Class VI to X  &XII Sc. and Com.

Unit Test -1

Aug'-22

Class XI Sc. and Com.

Mid Term/I Term

Sep'-22

Class VI to XII Sc. and Com.

Post Mid/UT-2

Dec'-22

Class VI to IX and XI Sc. and Com.

I Pre Board

Dec'-22

Class X, XII Sc. and Com.

Common Pre Board

Jan'-23

Class X, XII Sc. and Com.

Final

Mar'23

Class VI to  XI Sc. and Com.

Back to Top